Έτοιμα ποδόμακτρα με υπόστρωμα
και τελείωμα σε διαστάσεις:

55Χ90
90Χ155

Ρολά σε διαστάσεις
πλάτος: 100, 150 ή 200 cm

και κοπή στο επιθυμητό μήκος

σχέδια και χρώματα

τεχνικό φυλλάδιο

 

 
powered by Smartart