Έτοιμα ποδόμακτρα με υπόστρωμα
και τελείωμα σε διαστάσεις:

60Χ90

Ρολά σε διαστάσεις
πλάτος: 122 cm χωρίς υπόστρωμα ή 127 cm με υπόστρωμα

και κοπή στο επιθυμητό μήκος

σχέδια και χρώματα

τεχνικό φυλλάδιο

 

 

 
 
powered by Smartart