Χαρτ για συσκευς με αυτματο κψιμο
 
Χαρτομντηλα αυτοκιντου
 
Χαρτι υγεας
 
Χειροπετστες
 
Χαρτοπετστες πολυτελεας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χαρτοπετστα Cube 33x33 Λευκ
μονφυλλη 75φx48 πακτα      Κωδ. 06.ΑΡ.001
CATERING  200φx12 πακτα     Κωδ. 07.CA.008

Χαρτοπετστα Εστιατορου Κωδ. 08.LI.002
   

0033.2V-240 EUROSOFT 
Χαρτοπετστα 33x33 Λευκ πολυτελεας

2ων φλλων 50x48 πακτα   Κωδ. 09.EU.005

 

 

 

Χαρτοπετστα 38x38 Λευκ πολυτελεας Pamela 2ων φλλων 50x48 πακτα
Κωδ. 06.ΜΥ.004

0038.2V-240 Χαρτοπετστα 38x38 Λευκ πολυτελεας  2ων φλλων 50x48 πακτα 

Κωδ. 09.EU.009

 

 

 

Χαρτοπετστα 40x40 Λευκ πολυτελεας
2φλλων 50x48πακτα, Κωδ. 07.CA.003 CATERING

NEA Χαρτοπετστα 40x40 Λευκ πολυτελεας 2φλλων 50x24πακτα, Κωδ. 07.DN.002
 

Χαρτοπετστα 40x40 Λευκ   πολυτελεας 

3ων φλλων 50x18 πακτα 

Κωδ. 06.DN.001

   

 

 

   

 

   

 

 

 

 
powered by Smartart